uređaji i oprema za površinsku zaštitu

Lakirnice i zaštita na radu

Filtracija zraka u kabini za lakiranje je najkritičniji element u postizanju produktivnosti. Potrebno je postići ravnotežžu između ubacivanja i izbacivanja zraka. Lošša filtracija pri lakiranju predmeta možže vrlo brzo unišštiti materijale, opremu, naruššiti zdravlje radnika, a to sve rezultira povećanjem trošškova, manjom kvalitetom ili produktivnošću te nemogućnosti izvrššenja posla u roku. U skladu sa navedenim našša tvrtka nudi kompletno rješšenje od projektiranja, izrade te montažže kabina za lakiranje, uz osiguranje rezervnih dijelova te servisa.