uređaji i oprema za površinsku zaštitu

Tehnologija nanošenja mokrih premaza

U tehnologiji nanošenja - prskanja mokrih premaza (lakovi, boje, lazure, močila i t.d.) razlikujemo dva osnovna načina.

To su:

  • zračno prskanje 
  • tlačno prskanje

 

Kod zračnog prskanja, premaz raspršuje stlačeni zrak, koji struji kroz zračnu prskalicu. Na mlaznici zračne prskalice struja stlačenog zraka uvlači iz spremnika premaz. Nazivni otvori mlaznica kreću se od ø o,8 mm do ø 3,o mm. Smjesa zraka i premaza odlazi na površinu predmeta.

Kod tlačnog prskanja premaza potrebno je imati uređaj za tlačno prskanje. U uporabi je izraz airless (bezzračni) uređaj. To je uređaj koji se sastoji od visokotlačne klipne crpke koju pogoni pneumatski ili elektro motor. Klipna crpka usisava iz posude premaz i tlači ga na visoki tlak (80 ÷ 120 bar). Tako stlačeni premaz odlazi visokotlačnim crijevom do visokotlačne prskalice. Na mlaznici premaz ekspandira u vrlo fine čestice, usmjerene u fini lepezasti mlaz, koji se sastoji samo od čestica premaza zraka. Nazivni otvori mlaznica kreću se od 0,23 mm do 0,38 mm. Osim otvora mlaznice definiran je i kut lepeze od 20º do 60º.

Zračno prskanje

Zračna prskalica

 

Podjela zračnih prskalica

Zračne prskalice se dijele na prskalice sa spremnikom - lončićem odozgora i na prskalice sa priključkom odozdo. Na ovaj priključak moguće je priključiti lončić, kao i tlačnu posudu ili crpku.

Nova generacija zračnih prskalica dijeli se u dvije osnovne linije:

  • zelena linija 
  • plava linija

 

Zelena linija predstavlja "posebno štedne" prskalice koje su poznate pod nazivom HVLP (HVLP = H-igh V-olume L-ow P-ressure). Glavna tehnička karakteristika ovih prskalica je vrlo visok prijenosni faktor materijala na obradak. Oko 85% materijala koji iziđe iz prskalice završi na površini koju prskamo. Ulazni tlak komprimiranog zraka u prskalicu je samo 2 bar, a izlazni tlak iz zračne kape prskalice je 0,65 bar. Ovako nizak izlazni tlak osigurava da se premaz "ljepi" - prianja na površinu i da nema nepotrebnog odbijanja i raspršivanja u okolinu. Ove prskalice troše znatno više komprimiranog zraka (≈ 450 Nl/min). Ova potrošnja zraka za raspršivanje, predstavlja problem za primjenu ovih prskalica, stolarskim radionama sa manjim dobavama klipnih kompresora. Zbog niskog izlaznog tlaka smijese premaza i zraka, radna brzina je nešto manja. Ove prskalice su vrlo isplative kod primjene skupih premaza, kad se traži visoka kvaliteta obrađene površine, štede na zaštitnim sredstvima ličioca i filtera u lakirnici.

Plava linija predstavlja "posebno brze" prskalice koje su poznate pod nazivom RP (RP = R-educed P-ressure). Ove prskalice imaju visok prijenosni faktor materijala na obradak. Oko 70% materijala koji iziđe iz prskalice završi na površini koju prskamo. Ulazni tlak stlačenog zraka u prskalicu je 1,5 do 2 bar, a izlazni tlak iz zračne kape prskalice je nepromjenjene. Ove prskalice troše znatno manje komprimiranog zraka (250 Nl/min), te su zbog toga vrlo prihvatljive u manjim stolarskim radionama. Zbog optimiziranog izlaznog tlaka smijese premaza i zraka, radna brzina je velika. Ovim prskalicama je moguće prskati i znatno gušće premaze. Vrlo su zahvalne za prskanje temeljnih i debeloslojnih premaza.

Glava prskalice

 

SUSTAVI ZA PRSKANJE

Omogućuju u obrtu i industriji povećanje brzine rada i kvalitete, smanjeno zagađivanje okoline te značajnu uštedu u novcu.

Sustavi za prskanje namijenjeni su za kontinuirano nanošenje (apliciranje) većih količina premaza. Pomoću sustava moguće je isti premaz aplicirati sa dvije ili više prskalica istovremeno. Gustoća premaza, prilikom apliciranja, može biti veća nego kod zračnih prskalica sa lončićem odozgora. Sustavi za prskanje omogućuju da se priprema premaza i sam smještaj glavnine opreme nalazi podalje od same kabine za prskanje. Ovime se postiže sigurnost i čistoća u proizvodnom pogonu. Sustavi za prskanje zahtijevaju održavanje, koje investicijski ne spada u skupa održavanja u smislu skupih ugradbenih dijelova, ali iziskuju povećano vrijeme za svakodnevnu brigu oko čišćenja uređaja, opreme i pribora.

Da li uvesti u proizvodnju sustav za prskanje i koji sustav, je odluka koja traži odgovore na mnoga pitanja. Na izbor sustava utječe dosta parametara: vrsta i cijena premaza, oblik predmeta koji prskamo, brzina rada i količina, te vizualna - estetska kvaliteta završnog premaza. U pravilu jedan parametar je u suprotnosti sa drugim. Zbog toga je potrebno pronaći optimalno rješenje, uz savjetovanje sa stručnom tehničkom osobom.

Sustavi za prskanje mogu se podijeliti u dvije osnovne grupe:

  • sustavi za zračno prskanje 
  • sustavi za tlačno prskanje

 

Ova podjela proizlazi iz načina na koji raspršujemo premaz na samoj prskalici.

Ukoliko se premaz na mlaznici raspršuje pomoću stlačenog zraka govorimo o zračnom prskanju.

Ukoliko se premaz raspršuje na mlaznici pomoću visokog tlaka premaza govorimo o visokotlačnom - bezračnom (AIRLESS) prskanju. Tlak premaza kreće se od 150 do 500 bar. Otvori mlaznice kreću se od 0,23 mm do 0,67 mm. Na mlaznici se premaz raspršuje u fini lepezasti mlaz. Kutovi lepeze mlaza kreću se od 10° do 80°. Ovaj sistem pogodan je za velike brzine prskanja i velike uštede premaza, jer nema magle koja se odbija od površine. Daje odlične rezultate kod prskanja raznih temelja i nitro premaza.

Određeni nedostaci visokotlačnog prskanja uklonjeni su smanjenjem tlaka premaza i dodavanjem manje količine zraka za raspršivanje. Kod niskotlačnog prskanje sa dodatkom zraka (SPRAY MIX) tlak premaza kreće se od 30 do 70 bar. Tlak zraka raspršivanja je 2 do 3 bar, ali pri malim količinama zraka od 80 do 150 Nl/min. Otvori i kutovi mlaznica su kao i kod visokotlačnog prskanja. Ovaj sistem je vrlo pogodan za sve premaze u drvnoj industriji, osobito za guste vodene lakove.

Elektrostatsko prskanje može biti na principu zračnog ili SPRAY MIX raspršivanja premaza. Na vrhu mlaznice nalazi se vrlo tanka elektroda koja se nalazi u sredini lepeze raspršenog premaza. Elektroda je pod naponom od 20 kV do 85 kV. Raspršeni premaz pri prolazu preko elektrode se elektrostatski nabija. Predmet na koji se aplicira nabijeni premaz mora biti uzemljen i tako dolazi do razlike potencijala, što rezultira privlačenjem premaza na predmet. Ovaj efekt ostvaruje velike uštede u premazu, osobito kod prskanja nogu stolica, okruglih i profilnih predmeta. Sav premaz koji prođe kraj predmeta biva privučen sa zadnje strane profila predmeta. Oko 95% premaza koji izađe iz elektrostatske prskalice završi na prskanom predmetu. Ovaj način elektrostatskog prskanja osim uštede premaza osigurava jednaku debljinu premaza na oštrim vanjskim bridovima.

Sustavi za vruće prskanje su AIRLESS ili SPRAY MIX sustavi sa dodanim električnim grijačem premaza. Grijač premaza povisuje temperaturu premaza na 40°C do 60°C. Uslijed zagrijavanja znatno se smanjuje viskoznost premazu (u nekim slučajevima više od 60%), što daje dodatne prednosti tlačnom raspršivanju premaza. Premaz nije potrebno razrjeđivati, što stvara znatnu uštedu. Raspršeni mlaz na izlazu iz mlaznice je homogeniji, premaz se bolje razlijeva po podlozi, premaz se brže suši te ima bolji sjaj.

Za odabir sustava važniji parametri su kvaliteta raspršivanja i količina raspršenog premaza. Oni su u suprotnosti, pa treba od njih krenuti kod donošenja odluke.

Tlačnim sistemima AIRLESS i SPRAY MIX je moguće raspršiti veću količinu premaza u jedinici vremena. To nam omogućuje veće brzine rada, manje stvaranje nepoželjne magle. Njima je moguće prskati i gušće premaze što stvara dodatne uštede. Nije potrebno trošiti skupe razrjeđivače, a i skraćuje se time vrijeme sušenja premaza. Međutim kvaliteta raspršivanja je nešto lošija, pa postoji mogućnost da neće biti zadovoljeni estetski zahtjevi na izgled površine. Zračni sistemi postižu najkvalitetnije raspršivanja i zadovoljavaju najviše estetske zahtjeve. Također zračnim raspršivanjem možemo dobiti maksimum kvalitete iz premaza koji apliciramo.

SUSTAVI ZA ZRAČNO PRSKANJE

Zračno prskanje

Prskalice premaza

Zračna prskalica, duplo crijevo za dovod zraka i premaza te uređaj za dopremu premaz do prskalice glavni su elementi sistema za zračno prskanje. Uređaji za dopremu premaza do zračne prskalice mogu biti tzv. tlačne posude, membranske crpke ili rjeđe klipne crpke. Od dodatne opreme koja čini kvalitetan i potpun sistem za lakiranje vrijedi spomenuti regulator tlaka premaza, filtar premaza i pneumatsku miješalicu premaza. Prednosti prskalica koje se koriste u sustavu za prskanje u odnosu na prskalice sa lončićem sa gornje strane su bolja regulacija količine premaza u mlazu i mogućnost prskanja puno gušćih premaza. Ova mogućnost smanjuje potrošnju otapala, a ujedno povećava brzinu sušenja premaza. Osigurana je potpuna sloboda u radu s prskalicom u svim položajima, kao i manje opterećenje ruke radnika težinom. Također nije potrebno gubiti vrijeme nadolijevanjem premaza u lončić, što ujedno štedi materijal zbog mogućeg prolijevanja i rasipanja.

Vrijedi na ovom mjestu spomenuti i automatske zračne prskalice. One se primjenjuju kod raznih automata ili robota. Rade na istom principu kao i prethodno navedene sve vrste prskalica, osim što se njihovo ukapčanje ne vrši ručno, već pomoću komprimiranog zraka. Na tijelu prskalice smješten je mali pneumatski cilindar koji pomiče - otvara iglu materijala kada u njega uđe komprimirani zrak. Cijelo vrijeme, dok je cilindar pod tlakom zraka, igla materijala je otvorena i vrši se raspršivanje premaza. U trenutku prekida dovoda komprimiranog zraka u cilindar zatvara se igla materija i prestaje prskanje. Automatske prskalice mogu biti izvedene kao elektrostatske prskalice.

Spojna crijeva

Vrlo bitan element sustava za zračno prskanje je spojno duplo crijevo za premaz i zrak između uređaja i zračne prskalice. Ova crijeva moraju biti odgovarajućeg promjera, lagana i savitljiva sa uprešanim odgovarajućim priključcima. Crijevo za premaz je izrađeno od odgovarajućeg materijala otpornog na razne vrste otapala. Preporučljivi minimalni unutarnji promjeri su ø 9 mm za premaz i za zrak raspršivanja. Trebalo bi izbjegavati duljine crijeva veće od 10 m.

Kvalitetan sistem za lakiranje pred prskalicom ima ugrađenu priključnu cijev sa predfiltrom premaza i brzo rastavljivu spojnicu premaza

Tlačne posude

Tlačna posuda je spremnik u koji se ulijeva premaz. Zapremina ove posude je 2; 10; 24 ili 48 lit. U dobro zatvorenu posudu upušta se komprimirani zrak preko ulaznog regulatora tlaka sa manometrom. U posudi se javlja nadtlak koji tlači premaz iz posude kroz crijevo za premaz do ulaza u zračnu prskalicu. Na poklopac većih posuda (od 10 lit. na više) moguće je ugraditi ručnu ili pneumatsku miješalicu premaza. Ove miješalice imaju osobito smisla kod premaza koji su skloni taloženju.Miješalice omogućuju homogeni i jednolični premaz za cijelo vrijeme dok se tlačna posuda ne isprazni. Prednost tlačne posude je jednoličan izlazni tlak iz posude, bez ikakvih pulzacija, što omogućuje vrlo preciznu regulaciju izlaznog tlaka premaza. Time je postignuta idealna kontrola količine premaza na ulazu u zračnu prskalicu. Tlačna posuda nema habajućih dijelova pa ne iziskuje servisiranje. Na veću tlačnu posudu moguće je spojiti i nekoliko zračnih prskalica bez ikakvih smetnji ili dodatnih većih troškova.

Glavni nedostatak tlačne posude je spora izmjena raznih premaza zbog dužeg vremena rastvaranja i čišćenja.

Membranske crpke

Duple membranske pneumatske crpke koriste se kao zamjena za tlačne posude. One crpe premaz iz otvorene originalne posude premaza (25 lit. ili više). Osnovne tehničke karakteristike membranskih crpki su prijenosni omjer, nazivni protok, potrošnja zraka i materijal izrade. Prijenosni omjer membranskih crpki je uglavnom 1:1, što predstavlja omjer ulaznog tlaka komprimiranog zraka u crpku i izlaznog tlaka premaza iz crpke. U trenutku kada se prekine prskanje na prskalici, izjednači se ulazni tlak zraka i izlazni tlak premaza te se crpka zaustavi. Za vrijeme mirovanja crpka ne troši komprimirani zrak. Ulaznim regulatorom tlaka zraka,posredno reguliramo tlak i količinu premaza na ulazu u prskalicu. Nazivni protok crpke je veličina koja definira "jačinu" crpke. Odgovarajuću sigurnost u radu pružaju membranske crpke nazivnog protoka od 20 do 30 lit/min. Ove crpke se bez straha mogu upotrebljavati za gušće premaze (viskoznosti do 70 s-1 prema DIN-u ø4 mm). Potrošnja komprimiranog zraka gore navedene "jačine" membranskih crpki se kreće do 200 Nl/min. Materijal izrade je uobičajeno aluminij, a ukoliko se koriste premazi na bazi vode obavezno je upotrebljavati crpke izrađene od nehrđajućeg čelika.. Kvalitetne membranske crpke imaju izuzetno male pulzacije, što ovim crpkama omogućuje primjenu i kod završnog lakiranja automobila.

Regulator tlaka premaza ima vrlo važnu ulogu u sistemu za zračno lakiranje. Moguće ga je montirati na samu membransku crpku ili ukoliko se radi o više prskalica na svako radno mjesto (kabinu). Regulator tlaka premaza omogućava finu regulaciju tlaka premaza, a posredno time i količinu premaza na ulazu u prskalicu. Regulator tlaka premaza smanjuje i pulzacije nastale radom membranske crpke.

Filtar premaza osim uloge filtracije premaza ima i važnu ulogu kao prigušivač pulzacija. Prednost membranske crpke je vrlo jednostavno rukovanje, mogućnost regulacije i brza izmjena premaza. Lagano se i brzo čisti.

Klipne crpke

Klipna pneumatska crpka za zračno prskanje, razlikuje se od membranske crpke osim u konstrukciji i po prijenosnom omjeru. Standardni prijenosni omjeri u zračnom prskanju raspršivanju su od 1:1 do 1:5. Ovi povećani prijenosni omjeri omogućuju veće izlazne tlakove premaza, što je vrlo povoljno kod transporta gustih premaza kroz dugačke centralne cjevovode do kabina. Također ove klipne crpke koriste se za prskanje ljepila u tapetarskoj industriji. Vrlo su praktične za montažu direktno na bačve zapremine 200 lit. Prije zračne prskalice potrebno je postaviti regulatore tlaka premaza kako bi imali preciznu kontrolu tlaka i količine na samom ulazu u zračnu prskalicu.

SUSTAVI ZA TLAČNO PRSKANJE

Tlačno prskanje

Ukoliko se premaz raspršuje na mlaznici samo pomoću visokog tlaka premaza (150 ÷ 500 bar ili više) govorimo o visokotlačnom - bezzračnom (AIRLESS) prskanju.

Ukoliko je niži tlak raspršivanja premaza (30 ÷ 70 bar), a ujedno se dovodi i manja količina zraka na mlaznicu za dodatno fino raspršivanje premaza tada se govori o tlačnom prskanju sa dodatkom zraka (SPRAY MIX).

Glavne prednosti sustava za tlačno prskanje su mogućnost prskanja znatno gušćih premaza, veća brzina rada te znatna ušteda premaza zbog izostanka magle koja se odbija od površine.

Visokotlačna prskalica, visokotlačno crijevo i uređaj za tlačenje premaza su glavni elementi sustava za tlačno prskanje. Uređaj za tlačenje premaza se sastoji od pogonskog motora i visokotlačne klipne crpke. Pogonski motori mogu biti zračni, električni i benzinski. U proizvodnim halama uglavnom se koriste zračni motori zbog svoje jeftinije izvedbe. Također zračni motori su vrlo sigurni u radu sa lakohlapivim i eksplozivnim premazima i otapalima. Uređaji sa električnim motorom u protueksplozivnoj izvedbi su vrlo pogodni za rad u objektima na terenu, a benzinski motori se koriste za rad na otvorenom gdje nema izvora el. energije.

Visokotlačna klipna crpka

Visokotlačne klipne crpke

 

Visokotlačna klipna crpka se sastoji od usisne cijevi, kućišta, klipa materijala, visokotlačnih prstenova - manžeta, usisnog i klipnog nepovratnog ventila te izlaznog visokotlačnog filtra premaza.

Klip materijala se kreće pravocrtno gore - dolje. Za vrijeme kretanja klipa prema gore klipni ventil je zatvoren, a u kućištu se stvara podtlak koji usisava premaz kroz usisnu cijev i usisno sito iz kante. Krećući se prema dolje usisni nepovratni ventil se zatvara, a premaz se pod visokim talkom istiskuje iz crpke kroz izlazni visokotlačni filtar. Ciklus se ponavlja, tj. klip se kreće prema gore, kućište se ponovo puni premazom, a preostali dio se istiskuje iz gornjeg dijela kućišta crpke. Cijeli ciklus se kontinuirano ponavlja. Od velike važnosti je materijal izrade klipne crpke. Ukoliko se koriste premazi na bazi vode, vrlo je bitno da je crpka izrađena od nehrđajućeg čelika. Najopterećeniji dio je klip, koji je kod kvalitetnih proizvođača, presvučen slojem tvrdog kroma i brušen do superfiniša. Za pravilan rad klipne crpke ima veliku važnost i nepropuštanje nepovratnih ventila. Manžete mogu biti samopodesive ili se mogu pritezati ručno.

Najvažnije tehničke karakteristike klipnih crpki su protok pri duplom hodu klipa i maksimalni radni tlak klipne crpke.

S obzirom da su u uporabi najčešće klipne crpke pogonjene sa zračnim motorom vrlo se često govori o prijenosnom omjeru uređaja.

Ukoliko se radi o AIRLESS uređaju prijenosni omjeri se kreću od 1:25 do 1:90
Ukoliko se radi o SPRAY MIX uređaju prijenosni omjeri se kreću od 1:10 do 1:30

Prijenosni omjer npr. 1:30 govori, ukoliko je:
ulazni tlak zraka u zračni motor 1 bar tada je izlazni tlak premaza iz klipne crpke 30 bar
ulazni tlak zraka u zračni motor 2 bar tada je izlazni tlak premaza iz klipne crpke 60 bar
....... 
ulazni tlak zraka u zračni motor 6 bar tada je izlazni tlak premaza iz klipne crpke 180 bar

Vrlo često se govori o nazivnom protoku uređaja. To je slobodni protok bez opterećenja koji ima klipna crpka pri 60 ciklusa (duplih hodova) u minuti. Nazivni protoci se kreću od 2 lit/min do 15 lit/min.

  • uređaje sa većim nazivnim protokom potrebno je odabrati ukoliko se koriste premazi sa većim (grubljim) pigmentom, ukoliko se želi raditi u SPRAY MIX tehnologiji ili se želi koristiti istovremeno dvije ili više prskalica. 
  • uređaje sa većim prijenosnim omjerom potrebno je odabrati ukoliko se koriste vrlo gusti premazi ili se želi znatno povećati brzina i debljina nanošenja premaza.

Kompletan sustav za tlačno prskanje se sastoji od klipne crpke i pogonskog motora montiranog na kolica. Moguća je montaža uređaja i na zid. Usis premaza vrši se kroz gibljivo crijevo sa usisnim sitom. Visokotlačni filtar premaza na sebi mora imati i VT kuglični ventil za rasterećenje uređaja, kao i za recirkulaciju premaza. Osobito mogućnost recirkulacije dolazi do izražaja kod čišćenja - ispiranja uređaja. Izlazni regulator tlaka nije neophodan, međutim omogućuje kvalitetnu regulaciju tlaka premaza na mlaznici prskalice. Stlačeni premaz moguće je jedino sa ispravnim i kvalitetnim visokotlačnim crijevom dopremiti do prskalice.

Potrebno je voditi računa o duljini i promjeru crijeva, ovisno od viskoznosti premaza koji se prska. Ukoliko se radi o SPRAY MIX prskalice potrebno je na prskalicu spojiti i zračno crijevo. Tada se govori o duplom crijevu. Najbolje je ukoliko je na samom uređaju i regulator ulaznog tlaka zraka u pneumatski motor i regulator tlaka zraka za raspršivanje premaza na SPRAY MIX prskalici.

Potrebno je uređaj opremiti sa kugličnim ventilom zraka za brzo zatvaranje komprimiranog zraka i sigurnosnim ventilom tlaka, kako ne bi došlo do preopterećenja uređaja.

Visokotlačne prskalice

Tlačno prskanje premaza

Podjela prskalica je već spomenuta i one mogu biti prave AIRLESS prskalice. Njihova vizualna karakteristika je da imaju samo jedan priključak, i to za premaz. Prskalice mogu u ručki imati i pištoljske predfiltre, što sprječava neugodna začepljenja vrlo finih mlaznica. Prema radnom tlaku AIRLESS prskalice mogu biti namijenjene za radne tlakove do 250 bar ili više. AIRLESS prskalica koja ima dovodnu (priključnu) cijev izvana, tj. dovodi premaz direktno u glavu prskalice vrlo je pogodna za vrlo abrazivne premaze, kao i za vruće prskanje. AIRLESS prskalice nemaju na sebi nikakvu mogućnost regulacije premaza. One su u stvari preoblikovani visokotlačni ventil, ergonomično prilagođen ruci i dugotrajnom radu.

Regulaciju premaza omogućuje mlaznica koja se montira na glavu prskalice. Ove mlaznice mogu biti standardne ili samočiščeće - okretne. Mlaznica je definirana kutom lepeze koju stvara i otvorom. Ovaj otvor u stvari regulira količinu premaza koji raspršujemo. Nazivni - uobičajeni otvori su od 0,23 mm do 0,67 mm. Izbor otvora mlaznice u prvom redu definira finoća premaza (veličina čestica suhe tvari u premazu). Nazivni kutovi lepeze su od 10° do 80°. Veličina kuta definira širinu lepeze premaza - prskanja. Širine prskanja su od 50 mm do 300 mm. Jedan od najveći nedostatak je upravo to da nije moguće mijenjati širinu mlaza, već je kod užih ploha potrebno mijenjati mlaznicu. S obzirom da je to prepušteno radniku - ličiocu, čest je slučaj da se uske plohe prskaju sa širokom lepezom, pa više od 50% premaza završava na podu. To ne samo što je financijski gubitak, to je i vrlo opasno zagađivanje prirode.

SPRAY MIX prskalice namijenjene su radu sa tlakom premaza od 110 bar do 250 bar. Za veće tlakove gubi se smisao dodatnog raspršivanja , jer je izlazni mlaz pre oštar - jak, i ne postoji mogućnost finog dodatnog raspršivanja sa zrakom koji struji oko mlaznice. Vizualna karakteristika ovih prskalica su dva priključka (jedan za premaz, a drugi za zrak dodatnog raspršivanja.

SPRAY MIX prskalice na sebi imaju regulaciju količine premaza i regulaciju širine lepeze pomoću zraka. Ove prskalice su izbor ukoliko je zahtjev za poprskanom površinom da zadovoljava estetske zahtjeve. Niži tlak raspršivanja premaza i dodatni zrak raspršivanja omogućuju stvaranje izuzetno finog mlaza premaza.

Sustavi za prskanje više komponentnih premaza

Prskanje 2K premaza

 

Uporabom klipnih crpki u tehnici prskanja došlo je i do razvoja uređaja za prskanje 2K premaza. Istovremenim radom dvije klipne crpke, istih tehničkih karakteristika, koje usisavaju svaka svoju komponentu nastao je uređaj za prskanje omjera miješanja 1:1. Kombinacijom raznih klipnih crpki mogli su se ostvarivati i razni omjeri miješanja premaza. Također i raznim duljinama hoda klipa premaza mogli su se ostvarivati razni omjeri miješanja. Nedostatak ovih uređaja i kompletnih sustava je bio taj da ukoliko je došlo do uvlačenja zraka u jednu od klipova ili tehničkih kvarova u nekoj od klipnih crpki sustav nije mogao registrirati kvar, pa je dolazilo do ozbiljnih poremećaja u omjeru miješanja. Na samoj prskalici to se nije moglo primijetiti, pa su cijele serije izlazile aplicirane sa poprskane sa krivim omjerom miješanja. Tako izmiješani premaz se nije sušio ili je imao neke druge nedostatke, što je uzrokovalo veliki "škart" te gubitak novca i vremena.

Prskanje 2K premaza

 Nova generacija uređaja radi na principu kontrole volumena premaza koji ulazi u statički mješač. Mogućnost miješanja omjera je od 0,6:1 do 30:1. Elektroničkim putem se kontroliraju volumeni komponenata koji ulaze statički mješić. I najmanja promjena razlike volumena se registrira i uređaj automatski zaustavlja rad prskalice. Izborom biranjem položaja "ispiranje" automatski se zaustavlja dovod komponenata A i B, a u statički mješač, izlazno crijevo i prskalicu ulazi razrjeđivač koji čisti i ispire navedene dijelove. Ovi uređaji mogu se primjenjivati za zračno i tlačno prskanje. Postoje i uređaji za automatsku izmjenu više vrsta boje.